KONST

På Bozza vi älskar vi konst i lite annorlunda stil. Det får gärna vara återvunnet material i skulpturer, möbler, tavlor etc. Vill du ställa ut & sälja din konst på Bozza så tar vi ett arvode på 25% av försäljningspriset.

 

Just nu har vi några alster från:

DAVID ”EL PABLO” SKARPSVÄRD

Den 29 åriga Konstnären David Skarpsvärd har genom ett arv och ett ursprung från ett av Colombias urfolk utvecklat en stor fascination av kroppsutsmyckning, ritualer och olika sätt att se på normer. Detta är något som genomsyrar hela hans personlighet så väl som hans konst.

 

Cannot get other user media. API shut down by Instagram. Sorry. Display only your media.
www.bozza.se